header  
 
Link to this page:

מה זה ווב 2.0

4472 visits

avg rating: 0
0 comments
  • לפניכם הגדרה קצרה מתוך ויקיפדיה:

    וב 2.0אנגלית: web 2.0) הוא מונח המתייחס לדור השני של שירותים באינטרנט. בעוד הדור הראשון של האינטרנט התמקד באתרי אינטרנט המציגים תכנים שנוצרו על-ידי מנהלי האתר, הדור השני הוא אתרים המספקים פלטפורמה טכנולוגית ליצירה ושיתוף של תכנים גם על ידי הגולשים עצמם. הווב 2 יושם תחילה בארגונים, דבר שאפשר לארגונים השונים לדבר בשפה אחידה ולשתף מידע רלוונטי. כך הקלה ה"שיטה החדשה" על תפקוד הארגון וחסכה כסף רב על ידי תקשורת באינטרנט במקום פגישות הגוזלות זמן, שיחות טלפון רבות ומשאבים נוספים. במהרה, "נחטף" הרעיון החדש והוסב למען עולם האינטרנט הציבורי וכיום הוא מושתת בעיקר בזכות המשתמשים הפרטיים. את עולם הווב 2 ניתן לאפיין כבעל רמה גבוהה של אקטיביות ושיתופיות בין בני האדם ליצירת קשרים חברתיים, לשיתוף בחוויות אנושיות, ליצירת מידע חדש והפצתו המהירה ולשיתוף פעולה. מיישום המציע שירותים בסיסיים הפך האינטרנט, על ידי שיתופיות כלל עולמית, לבסיס ליצירת מידע. החידוש הממשי התחיל מאתרי התגיות

©2006 Susan T (iteachr)